JAKUB NEPRAŠ

Město se nikdy nemůže zastavit.

Nemůže úplně ztichnout. Přestat dýchat. Růst a zase se hroutit do sebe. Zářit a hasnout. 

Tajné místo čekalo dlouho tiše za zdí pod zeleným kopcem. 
Propadalo se do zapomnění a sutin. 

Aby se zvedlo z prachu a začalo sršet životem.

JAKUB NEPRAŠ: I SOCIÁLNÍ SÍTĚ PŘETVÁŘÍ MĚSTO

„Sociální sítě narušují přirozenou diverzitu myšlení. Pevný materiál v našem mozku eroduje pod záplavou nekonečného scrolování na sociálních sítích. Všemocné působení sociálních médií i přes to, že není hmatatelné, dokáže zásadně měnit potřeby lidí a tím i fyzicky přetvářet městskou aglomeraci.“

Zajímá vás, jak se bude Odkolekce
rozrůstat? Registrujte se.