Petr Stanický

Petr Stanický (nar. 1975) je sochař, jehož tvorba má charakter instalací či objektů, které vedou dialog s prostředím, do něhož jsou určeny. Pro Petra Stanického je příznačná abstraktní poloha, kompoziční svrchovanost a přehlednost formy, ale také křehkost, jež vychází z podstaty skleněné hmoty. Přes to, že sklo se svými specifickými vlastnostmi sehrává v jeho umění klíčovou roli, nelze jej považovat za klasického skláře, díky čemuž se řadí do vzácné linie spojené s průkopnickými osobnostmi v čele se Stanislavem Libenským, Václavem Ciglerem či Vladimírem Kopeckým. Práce se sklem je prostředkem vyjádření, nikoliv cílem.

Petr Stanický je absolventem ateliéru sochy profesora Kurta Gebauera a ateliéru skla v architektuře profesora Mariana Karla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval od roku 1993 do roku 2000. Dále absolvoval studijní pobyty na College of Art ve skotském Edinburghu a na Rhode Island School of Design ve Spojených státech. Poté ještě navštěvoval postgraduální program na New York Academy of Art, kde získal zkušenosti s prací na projektech v ateliéru světově uznávaného sochaře Jeffa Koonse.

Od roku 2008 je vedoucím ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde se mu daří předávat svoje všestranné zkušenosti: „Práce v ateliéru nutí studenty vnímat jednotu a úzký vztah mezi člověkem a přírodou,“ vysvětluje svůj přístup k výuce umělec a pedagog v jedné osobě. „Pomáhá jim vnímat a chápat hmotu, barvu a prostor. Pomáhá studentům překročit hranice jejich vnímání za hranice navržené entity a vymezit ji v rámci architektury.“

Jeho tvorba je zastoupena v řadě domácích (například Uměleckoprůmyslové muSeum v Praze, Muzeum umění Olomouc, Východočeská galerie Pardubice či Krajská galerie výtvarného umění Zlín) a zahraničních sbírek (Die Neue Sammlung, Pinakothek der Moderne, Mnichov, Německo; Het Glazen Huis Lommel, Belgie; National Glass Centre, Sunderland, Velká Británie; Glasmuseum Alter Hof Herding, Coesfeld, Německo; Glasmuseet Ebeltoft, Dánsko). Vystavuje od roku 1999, následně uskutečnil řadu samostatných i skupinových přehlídek.

Autor textu: Petr Volf, kurátor

Zajímá vás, jak se bude Odkolekce
rozrůstat? Registrujte se.