Karel Štědrý

Karel Štědrý (nar. 1985) se řadí k předním osobnostem českého malířství, které vstoupily na uměleckou scénu ve druhém desetiletí 21. století. Ve své tvorbě, vyznačující se koncepčností a soustavností, odráží zdánlivě protikladné zdroje. Můžeme v ní rozpoznat inspirace klasickou modernou, ale také popkulturu a její specifické projevy, jako jsou graffiti, hip hop, break dance a počítačové hry. Není bez zajímavosti, že počítač používá i při své malířské a grafické tvorbě.

V první fázi zrodu obrazu ho používá namísto skicáku. „Práci s počítačem používám volně a jako součást procesu tvorby,“ říká Karel Štědrý. „Dělám v jeden moment spoustu rozhodnutí: co má zůstat, co smažu nebo co se kam posune. Je to vlastně takový tanec, pokaždé si ale hlídám, abych neopustil hlavní obsahovou myšlenku obrazu nebo celého cyklu.“

Karel Štědrý nejprve studoval na Vyšší odborné škole Václava Hollara propagační grafiku (1998–2003) a poté malbu v ateliéru Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2003–2010). Školu ukončil malířským cyklem nazvaným Nikdo negeometrický nechť nevstupuje, který předznamenal jeho další směřování v rámci geometrické abstrakce. Ve stejném roce, kdy absolvoval VŠUP, získal cenu ARSkontakt určenou mladým výtvarným umělcům. Ještě během studií, v roce 2006, založil spolu s Davidem Hanvaldem, Ondřejem Malečkem, Josefem Achrerem a Martinem Krajcem skupinu Obr.

V roce 2006 měl v pražské Galerii 35 m2 první samostatnou výstavu nazvanou Architektury, přičemž od té doby má přinejmenším jednu přehlídku svých děl ročně. V roce 2022 proběhla v Galerii Villa Pellé v Praze jeho společná výstava se Stanislavem Kolíbalem nazvaná Paralely, kde byly poprvé představeny studie jejich děl pro naší Odkolekci.

Podobně jako Kolíbal má i Štědrý vztah k architektuře a k tvorbě specifického prostoru. Souběžně s volnou tvorbou se zabývá také úpravami knih a katalogů nebo instalacemi výstav a kurátorstvím.

Autor textu: Petr Volf, kurátor

Zajímá vás, jak se bude Odkolekce
rozrůstat? Registrujte se.